Search results

 1. Vnútorné umiestnenie transformátorov. Opatrenia na zníženie hluku. PN 33 2201 : Podniková norma energetiky
  Janíček František ; E020  Tomašovič Peter ; V180 Poljovka Peter ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 28 s.;obr.,tab 3 príl
  ISBN 80-227-2516-1
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Vonkajšie zariadenie elektrických staníc VVN a ZVN.Opatrenia na zníženie hluku. PNE 33 2202 : Podniková norma energetiky
  Janíček František ; E020  Tomašovič Peter ; V180 Poljovka Peter ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 26 s.;obr.,tab 3 príl.
  ISBN 80-227-2517-X
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book