Search results

 1. Príspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo chránených objektoch
  Ruhigová Ema ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138917
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Prípravná dokumentácia na obnovu ruiny hradu
  Sater Peter ; 052120  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.02.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 188 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132463
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Krycie konštrukcie torz architektúry / aut. Lýdia Chovancová ; škol. Jana Gregorová
  Chovancová Lýdia ; 053130  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2017
  FAR ; Date of acceptation : 30.11.2017 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 227 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111407
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 4. Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených štruktúr
  Pagáčová Petronela ; 052120  Gregorová Jana (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 30.11.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 187 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102372
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 5. Obnova hradov na území Slovenska
  Ondrejková Zuzana ; 052120  Gregorová Jana (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 29.09.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-OAD . - 188 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102348
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 6. Obnova stredovekých mestských opevnení na území Slovenska
  Škrinárová Alexandra ; 052120  Gregorová Jana (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 29.09.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-OAD . - 224 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102396
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 7. Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorby : dizertačná práca
  Palgutová Katarína ; A2120  Gregorová Jana (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 164 . - 121 s
  composition kompozícia metóda analytickej prezentácie pamiatky Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69334
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 8. Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja : aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu
  Foltinová Erika ; A2120  Gregorová Jana (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 16.12.2014 ; Degree program : 160
  globalization cultural identity globalizácia Podhradie kultúrna udržateľnosť genius loci kultúrna identita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69313
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 9. Tvorivosť v procese prezentácie architektonického dedičstva
  Petrášová Silvia ; A2120  Gregorová Jana (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 17.12.2014 ; Degree program : 164
  creativity proces tvorivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95440
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 10. Neinvazívne spôsoby prezentácie ruín architektúry : (virtuálna prezentácia zanikajúcej architektúry)
  Kyjovská Viktória ; A2120  Gregorová Jana (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012 . - 176 s
  percepcia interaktivita torzálna architektúra pamiatková architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55164
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book