Search results

 1. Quality Assessment of Titanium-Copper Joints Prepared by Explosion Welding
  Gatial Martin ; M140  Turňa Milan ; M3000 Ondruška Jozef ; M3100
  TEAM 2011 : . s.196-199
  explosion welding bimetaly
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Explosion Welding of Large Area Ti - Al Targets
  Gatial Martin ; M140  Turňa Milan ; M3000 Ondruška Jozef ; M3100
  TEAM 2011 : . s.200-203
  explosion welding bimetaly
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Material analysis of resistance spot welding electrode tips
  Viňáš Ján  Kaščák Ľuboš Ábel Milan Gatial Martin ; M140 Mucha Jacek
  Rudy i Metale Nieźelazne . Roč. 55, č. 6 (2010), s.385-389
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 4. Zváranie explóziou vybraných kombinovaných kovov
  Ondruška Jozef ; M3100  Demianová Kristína ; M2000 Gatial Martin ; M140 Nesvadba Petr ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Technológia zvárania 2010 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . s.[5]
  zváranie explóziou
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 5. Výroba bimetalu pre naprašovanie v mikroelektronike
  Gatial Martin ; M140  Turňa Milan ; M3000 Ondruška Jozef ; M3100
  Zváranie 2010 a Národný deň zváračov. Welding 2010 and National Day of welders : . s.[6]
  bimetaly zváranie explóziou
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 6. MIG brazed hot-dip galvanized sheets
  Viňáš Ján  Kaščák Ľuboš Ábel Milan Draganovská Dagmar Gatial Martin ; M140
  Lebanese Science Journal . Vol. 11, No. 2 (2010), s.75-85
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (6) - článok
  article

  article

 7. Explosion welding of titanium - copper bimetals
  Marônek Milan ; M3000  Gatial Martin ; M140 Szulc Z. Turňa Milan ; M3000
  Advances in Materials Science . Vol. 7, Num. 4(14 (2007), s.89-94
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Výroba bimetalov a viaczložkových kompozitov v pevnom stave. Solid state production of bimetals and multi layer composites
  Turňa Milan ; M3000  Marônek Milan ; M3000 Gatial Martin ; M140 Dománková Mária ; M1000
  METAL 2006 :
  bimetaly zváranie kovové materiály
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Zváranie explóziou. Explosion welding
  Turňa Milan ; M3000  Hodúlová Erika ; M3000 Gatial Martin ; M140
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů : . s.98-101
  zváranie explóziou
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Výroba veľkoplošných Ti-Cu targetov zváraním explóziou. Large surface target production by explosion welding
  Gatial Martin ; M140  Galka Alexander Turňa Milan ; M3000
  Vrstvy a povlaky 2005. Coatings and layers 2005 : . s.48-53
  zváranie explóziou
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  (2) - xxxx
  article

  article