Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu45345 xcla^"
 1. Opravy a údržba ako súčasť spravovania stavebných objektov
  Púchovský Branislav ; V270 
  Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu . s. 109-147
  článok zo zborníka
  article

  article

 2. Analýza jednotlivých zložiek výpočtu východiskovej hodnoty
  Púchovský Branislav ; V270 
  Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Porovnanie jednotlivých spôsobov výpočtu nákladov na opravy a údržbu stavebného objektu
  Púchovský Branislav ; V270 
  Facility Management 2007 : . s.79-82
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Multikriteriálne rozhodovanie v projektovom riadení
  Púchovský Branislav ; V270 
  Riadenie projektov : . s.151-157
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Spresňovanie výpočtu orientačnej ceny stavby sústavou objektivizačných koeficientov
  Púchovský Branislav ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 2, č. 2 (2007), s.58-62
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Kvalita výstupov získaných z jednotlivých metód výpočtu nákladov na opravy a údržbu
  Púchovský Branislav ; V270 
  Facility management - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Hodnota stavby určená nákladovým spôsobom - kam vedie spresňovanie výpočtu sústavou objektivizačných koeficientov
  Púchovský Branislav ; V270 
  Lidé, stavby a příroda 2007 : . s.98-102
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Aktualizácia rozpočtových ukazovateľov pre jednotlivé typy stavieb
  Nič Milan ; V300  Púchovský Branislav ; V270 Tropeková Anna ; R2020
  Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Indexy vývoja cien v stavebníctve
  Púchovský Branislav ; V270 
  Stanovovanie novej hodnoty majetku : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Dopady verejného obstarávania na prípravu a realizáciu výstavby bytov pri ich kombinovanom financovaní
  Púchovský Branislav ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 1, č. 2 (2006), s.141-148
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.