Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu45762 dbp^"
 1. Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
  Litvák Filip ; 063000  Čaus Alexander ; 063700 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 19.06.2017 ; 5.2.51. výrobné technológie ; B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126651
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
  Vlachovič Peter ; 065000  Čaus Alexander (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 29.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102580
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Prehľad zlievarenských metód spracovania rýchlorezných ocelí za účelom zlepšenia ich štruktúry a vlastností = Overview of foundry methods of hogh speed steel to improve their structure and properties : Bakalárska práca
  Giertl Róbert  Chaus Alexander (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  rýchlorezná oceľ
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Teória a prax tepelného spracovania odliatkov vyrábaných z nástrojových ocelí = Theory and practice of heat treatment of casts made by tool steels : Bakalárska práca
  Klimo Miroslav  Chaus Alexander (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  nástrojová oceľ tepelné spracovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Možnosti výroby vermikulárnej liatiny v kuplových peciach = Possibilities of production of vermicular graphite cast iron in cupola furnance : Bakalárska práca
  Núdzik Marek  Chaus Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  vermikulárne liatiny kuplová pec kryštalizácia liatin
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prehľad materiálov a prísad používaných pri výrobe vysokofosforečnej liatiny : Bakalárska práca
  Chaus Alexander (xxx) ; M3000  Porubský Ján ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007 . - 50 s 1 CD-ROM
  vysokofosforečné liatiny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Použitie zlievarenskej technológie na výrobu odlievaných rezných nástrojov : Bakalárska práca
  Zajaková Katarína  Chaus Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  rýchlorezná oceľ karbidy rezné nástroje technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv technologických parametrov výroby odlievaných rezných nástrojov na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí : Bakalárska práca
  Chaus Alexander (xxx) ; M3000  Šikuda Ondrej
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  rýchlorezná oceľ rezné nástroje technológie strojárskej výroby odlievanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Použitie očkovania a modifikovania na zlepšenie štruktúry a mechanických vlastností rýchlorezných ocelí = Using inoculation and modification for improvement of structure and mechanical qualities of high-speed steels : Bakalárska práca
  Džúr Peter  Chaus Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 40 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby rýchlorezné ocele
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza spôsobov výroby rezných nástrojov s použitím zlievarenskej technológie : Bakalárska práca
  Vozáriková Aneta ; M  Chaus Alexander (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2004 . - 51 s
  technológie strojárskej výroby rýchlorezná oceľ
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book