Search results

 1. Surface treatment of the components fabricated by additive technology
  Valovičová Nikoleta ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160457
  diplomová práca
  book

  book

 2. Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievania
  Hutta Viliam ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158336
  diplomová práca
  book

  book

 3. Spevnenie povrchovej vrstvy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou ožiarením povrchu laserovým lúčom
  Daniš Miroslav ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157932
  diplomová práca
  book

  book

 4. Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
  Krídl Radko ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138550
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
  Hvolková Karina ; 063000  Čaus Alexander ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139218
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
  Cyrulová Zuzana ; 063000  Čaus Alexander ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138446
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
  Jankovič Peter ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 187 . - 66s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production wear milling boridovanie opotrebenie frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99592
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
  Vidlička Juraj ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 70s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry structure laser laser štruktúra pretavovanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  Šilhár Jakub ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 187 . - 70s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production tool wear mill forces durability boridovanie fréza frézovanie trvanlivosť nástroj rezný klin opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104206
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
  Koyšová Dominika  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 79 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry carbides crystallization microstructure karbidy mikroštruktúra rýchlorezná oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book