Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu45762 ddp^"
 1. Surface treatment of the components fabricated by additive technology
  Valovičová Nikoleta ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160457
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievania
  Hutta Viliam ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158336
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Spevnenie povrchovej vrstvy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou ožiarením povrchu laserovým lúčom
  Daniš Miroslav ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157932
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
  Krídl Radko ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 04.06.2019 ; 5.2.51. výrobné technológie ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138550
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2
  Cyrulová Zuzana ; 063000  Čaus Alexander ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 07.06.2018 ; 5.2.51. výrobné technológie ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138446
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
  Hvolková Karina ; 063000  Čaus Alexander ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 07.06.2018 ; 5.2.51. výrobné technológie ; I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139218
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
  Vidlička Juraj ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 188 . - 70s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry structure laser laser štruktúra pretavovanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
  Jankovič Peter ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 187 . - 66s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production wear milling boridovanie opotrebenie frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99592
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  Šilhár Jakub ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 187 . - 70s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production tool wear mill forces durability boridovanie fréza frézovanie trvanlivosť nástroj rezný klin opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104206
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
  Mitríková Lucia  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry mechanical properties mechanické vlastnosti kvantitatívna metalografia silumíny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81039
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book