Search results

 1. Hodnotenie metód riadenia zabezpečenia prenosu dát : dát. obhaj. 11.6.2013
  Kotuliaková Kvetoslava ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book