Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu46532 auc^"
 1. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Kvantitatívna chemická analýza
  Tomeček Otto  Nagyová Iveta
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 . - 234 s
  ISBN 80-8055-557-5
  chémia-kvantitatívna analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Kvalitatívna chemická analýza
  Tomeček Otto 
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2000 . - 239 s
  ISBN 80-967826-8-1
  chémia-kvalitatívna analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book