Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu46572 dbp^"
 1. Zameranie a tvorba geometrického plánu rodinného domu
  Jagelka Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149138
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Tvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera Počúvadlo
  Dargó Peter ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 20.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131446
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera Počúvadlo
  Szabo Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 20.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131438
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Testovanie a kontrola nivelačných prístrojov
  Baráthová Mária ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131397
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Určovanie smerových parametrov osi líniovej stavby
  Choleva Radoslav ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131408
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Stabilita siete vzťažných bodov pri meraní posunov a pretvorení
  Mikuš Ján ; 010140  Ježko Ján (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120868
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Geodetické práce pri príprave a realizácií líniových stavieb
  Fekt Zoltán ; 010140  Ježko Ján (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98830
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vyhotovenie operátu geometrického plánu na zameranie skutočného stavu a oddelenie pozemkov
  Bartalos András ; 010140  Ježko Ján (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89734
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Súradnicové riešenie osi cestnej komunikácie
  Okres Viktor ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography calculation výpočet komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108085
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Využitie moderných technológií pri meraní polohopisu a výškopisu
  Radványi Radoslav ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography metódy merania 3D modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80379
  bakalárska práca
  book

  book