Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu46572 ddp^"
 1. Kalibrácia nivelačných lát - minulosť a súčasnosť
  Dominová Klára ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159068
  diplomová práca
  book

  book

 2. Systémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových lát
  Klein Samuel ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144698
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie laserového meracieho systému XL-80 na kalibračné meranie
  Fodrek Michal ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 05.06.2018 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144745
  diplomová práca
  book

  book

 4. Tvorba 3D modelov územia s využitím geodetických metód zberu údajov
  Reisinger Matúš ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132261
  diplomová práca
  book

  book

 5. Určenie objemu skládky s využitím terestrických a satelitných metód merania
  Okres Viktor ; 010140  Ježko Ján ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132231
  diplomová práca
  book

  book

 6. Meranie zvislých posunov objektov protipovodňovej ochrany
  Holíček Vladimír ; 010140  Ježko Ján (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 16.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112693
  diplomová práca
  book

  book

 7. Univerzálne meracie stanice - postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-5:2013
  Sury Tomáš ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100613
  diplomová práca
  book

  book

 8. Elektrooptické diaľkomery - postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-4:2013
  Ďuriš Viktor ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100614
  diplomová práca
  book

  book

 9. Geodetický monitoring objektov protipovodňovej ochrany
  Sedlák Vladimír ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93253
  diplomová práca
  book

  book

 10. Využitie laserinterferometrie pri kalibračných a testovacích meraniach
  Bittnerová Terézia  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84384
  diplomová práca
  book

  book