Search results

 1. Geodetický monitoring zvislých posunov mostného objektu
  Baga Tomáš ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149251
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
  Noga Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149222
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
  Skokan Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143441
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
  Cíferský Štefan ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143415
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Geodetické práce počas výstavby objektu čerpacej stanice
  Bodnárik Jaroslav ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137030
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Vplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístroja
  Hipp Daniel ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137061
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Geodetický monitoring skeletovej konštrukcie a podlahy objektu
  Márkus Gabriel ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124723
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Využitie analýzy pretvorení na interpretáciu výsledkov geodetického monitoringu
  Blazsek Csaba ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131429
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Metódy vytyčovania pomocou univerzálnych meracích staníc
  Adamčík Marián ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131472
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Meranie zvislých posunov výškového objektu
  Vozár Marek ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131479
  bakalárska práca
  book

  book