Search results

 1. Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľnice
  Brisuda Miroslav ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159080
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
  Moravcsíková Veronika ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152239
  diplomová práca
  book

  book

 3. Odhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSS
  Perašín Patrik ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144747
  diplomová práca
  book

  book

 4. Meranie a spracovanie geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSS
  Šipoš Róbert ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138364
  diplomová práca
  book

  book

 5. Odhad horizontálnej refrakcie metódou MNŠ a jej overenie robustnými štatistickými metódami
  Vavruš Viktor ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125040
  diplomová práca
  book

  book

 6. Geodetický monitoring skeletovej konštrukcie objektu ochodného domu
  Kapusta Juraj ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132251
  diplomová práca
  book

  book

 7. Geodetický monitoring cementárne Holcim počas demolačných prác
  Breza Juraj ; 010140  Bajtala Marek (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109263
  diplomová práca
  book

  book

 8. Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh s využitím priestorovej polárnej metódy
  Bagín Tomáš ; V  Bajtala Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography total station spatial polar method univerzálna meracia stanica priestorová polárna metóda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100632
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza zberu 3D údajov s využitím technológie VISION
  Oros Matej ; V  Bajtala Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria digitálna kamera
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100634
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv horizontálnej refrakcie na meranie v geodetickej sieti
  Gnidová Michaela ; V  Bajtala Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography refraction angle refrakčný uhol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84395
  diplomová práca
  book

  book