Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu46713 xcla^"
 1. Prístupnosť pamiatok v digitálnej realite / aut. Klára Macháčová, Beata Polomová, Tibor Varga
  Macháčová Klára ; 052120  Polomová Beata ; 053130 Varga Tibor ; 052120
  Eurostav : . Roč. 28, č. 5 (2022), s. 24-27
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím / aut. Beata Polomová, Klára Macháčová, Tibor Varga
  Polomová Beata ; 053130  Macháčová Klára ; 052120 Varga Tibor ; 052120
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 159-169
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. The ApiHouse experimental chamber / aut. Tibor Varga, Klára Macháčová, Martin Uhrík
  Varga Tibor ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 Uhrík Martin ; 052120
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . S. 67-72
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená? Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko / aut. Veronika Kotradyová, Lukáš Šíp, Martin Uhrík, Tibor Varga
  Kotradyová Veronika ; 055150  Šíp Lukáš ; 052120 Uhrík Martin ; 052120 Varga Tibor ; 052120
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 19
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 5. Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry v rokoch 2010-18 / aut. Julián Keppl, Tibor Varga
  Keppl Julián ; 052120  Varga Tibor ; 052120
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 15-17
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Non-anthropocentric typology in the context of the Duna bird observatory / aut. Martin Uhrík, Tibor Varga
  Uhrík Martin ; 052120  Varga Tibor ; 052120
  SGEM 2017. 17th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 17. Nano, Bio and Green - technologies for a sustainable future. Conference proceedings / . S. 945-952
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The Effect of Thermal Bridges on Energy Balance of Wood Frame Houses
  Varga Tibor ; A2120  Ingeli Rastislav ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 323-330
  potential for energy savings standard wood frame houses thermal insulation CO2 emission thermal bridges
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Wood-based Materials in Facade Cladding. Particular Implementation
  Vargová Andrea ; 010180  Varga Tibor ; 052120
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 309-313
  wooden-based cladding obklady na báze dreva protective finishes ochranné povrchy air cavity vzduchová dutina
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. DUNA - pozorovateľňa vtáctva na Dunaji : prípadová štúdia slovensko-nórskej spolupráce od návrhu k výsledku / aut. Veronika Kotradyová, Martin Uhrík, Tibor Varga, Cecilie Anderson
  Kotradyová Veronika ; 055150  Uhrík Martin ; 052120 Varga Tibor ; 052120 Anderson Cecilie
  ALFA : . Roč. 21, č. 3 (2016), s. 42-49
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Adaptation of the ruin of outbuilding next to classicist manor-house in Opatová-Lučenec / aut. Tibor Varga, Pavol Pauliny, Rastislav Ingeli
  Varga Tibor ; 052120  Pauliny Pavol ; 053130 Ingeli Rastislav ; 010180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2015), s. 90-95
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article