Search results

 1. Elektrické vlastnosti špeciálnych skiel
  Kevan Michal ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160305
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Reologické vlastnosti vybraných druhov materiálov s polymérnou matricou
  Duračka Šimon ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146422
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Kontrola vlastností polymérnej matrice kompozitov určenej na výrobu spojkového obloženia pomocou reológie
  Velický Dominik ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115174
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium reologických vlastností priemyselných polymérnych zmesí
  Gubrický Miloš ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114902
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium materiálov na báze kaučukov
  Rehušová Erika ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129167
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Elektrické vlastnosti vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou
  Púchovský Dávid ; 061000  Bošák Ondrej (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 08.09.2015 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96654
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Reologické vlastnosti polyolefínov
  Gyarmati Robert ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering viscosity rheology polyolefins polymers polyméry viskozita reológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95177
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Sledovanie vybraných parametrov pre hodnotenie kvality produktov vákuovej destilácie
  Čačík Augustín ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering oil vákuová destilácia ropa viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79435
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Meranie teplotných závislostí vybraných dielektrických parametrov kaučukových zmesí
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  structure vulkanizácia dielektriká kaučuková zmes štruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74975
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Tepelná rozťažnosť koróziivzdorných ocelí
  Hutár Marcel  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia ocele steel thermal expansion corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74962
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book