Search results

 1. Vplyv koncentrácie väzbového činidla na vulkanizáciu gumárenských zmesí
  Duračka Šimon ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov
  Gubrický Miloš ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143704
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Sledovanie procesov sieťovania v polymérnych materiáloch pomocou vybraných fyzikálnych parametrov
  Hájek Matej ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129940
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Elektrické a dielektrické vlastnosti vybraných druhov skiel pre fotonické aplikácie
  Tomíková Lucia ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119195
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium materiálov na báze kaučukov pomocou fyzikálnych metód
  Lehocký Jakub ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121656
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Charakterizácia štruktúry kaučukovej zmesi na báze SBR/NR a jej vulkanizátu
  Suchá Božena ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 71s CD
  Materials Engineering vulcanization rubber elektrická konduktivita vulkanizácia kaučuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel systému Sb2O3-TeO2-PbCl2
  Nemcová Nikola ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 81s CD
  Materials Engineering conductivity permittivity konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104051
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Diagnostika kvality prípravy kompozitných materiálov s vyššími hodnotami elektrickej konduktivity
  Bilický Michal ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 70s CD
  Materials Engineering permittivity conductivity konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99567
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Sledovanie zmien vnútorného usporiadania materiálov na báze polymérov pomocou fyzikálnych metód
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 49s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering viscosity aktivačná energia viskozita reológia kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Reologická analýza vybraných druhov polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Rumanský Matej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  viscosity temperature rheology šmykové napätie reológia viskozita teplota spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75389
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book