Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu46752 ddp^"
 1. Vplyv koncentrácie väzbového činidla na vulkanizáciu gumárenských zmesí
  Duračka Šimon ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 01.07.2020 ; strojárstvo ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov
  Gubrický Miloš ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 03.06.2019 ; 5.2.26. materiály ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143704
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Sledovanie procesov sieťovania v polymérnych materiáloch pomocou vybraných fyzikálnych parametrov
  Hájek Matej ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 01.06.2017 ; 5.2.26. materiály ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129940
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Elektrické a dielektrické vlastnosti vybraných druhov skiel pre fotonické aplikácie
  Tomíková Lucia ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 03.06.2016 ; 5.2.26. materiály ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119195
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium materiálov na báze kaučukov pomocou fyzikálnych metód
  Lehocký Jakub ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 03.06.2016 ; 5.2.26. materiály ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121656
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Diagnostika kvality prípravy kompozitných materiálov s vyššími hodnotami elektrickej konduktivity
  Bilický Michal ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667 . - 70s CD
  Materials Engineering permittivity conductivity konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99567
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Charakterizácia štruktúry kaučukovej zmesi na báze SBR/NR a jej vulkanizátu
  Suchá Božena ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667 . - 71s CD
  Materials Engineering vulcanization rubber elektrická konduktivita vulkanizácia kaučuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel systému Sb2O3-TeO2-PbCl2
  Nemcová Nikola ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667 . - 81s CD
  Materials Engineering conductivity permittivity konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104051
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Sledovanie zmien vnútorného usporiadania materiálov na báze polymérov pomocou fyzikálnych metód
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 49s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering viscosity aktivačná energia viskozita reológia kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv spracovania na vlastnosti polyolefínov
  Rauová Jana  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 99s CD ROM
  extrusion extrúzia Polyolefíny spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book