Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu47125 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v Trans-Motocentrum, s.r.o., Boleráz
  Holásková Martina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52118
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v MANDAT CONSULTING, k.s., Bratislava
  Jakubiecová Silvia  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27228
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov
  Križanová Nina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52414
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Poláková Barbora  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálny manažment rozvoj ľudských zdrojov personnel management human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47052
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému zamestnancov v ZVS - ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom
  Pajtinková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27242
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v KNOTT spol. s r.o., Modra = Improvment proposal of recruiment and selection system in company limited KNOTT, Modra : Bakalárska práca
  Nunvář Jaroslav  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 50 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., Modra = Suggestions for improving of education and development system of the employees in LAMDA-MODRA spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Elečková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 57 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v RONA, a.s., Lednické Rovne = The actions design for improvement system to recruit and the selection of employees : Bakalárska práca
  Budjačová Denisa  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v BC TORSION spol. s r.o., Brezová pod Bradlom = Proposal of the measures for improvement of motivation system of employees in BC TORSION, s.r.o., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Sabová Valéria  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v banke = Draft of arrangements for improving the system of education and development of the employees in a bank : Bakalárska práca
  Kollárová Veronika  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.