Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v MANDAT CONSULTING, k.s., Bratislava
  Jakubiecová Silvia  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27228
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Poláková Barbora  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálny manažment rozvoj ľudských zdrojov personnel management human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47052
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v Trans-Motocentrum, s.r.o., Boleráz
  Holásková Martina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52118
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov
  Križanová Nina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52414
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému zamestnancov v ZVS - ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom
  Pajtinková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27242
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., Modra = Suggestions for improving of education and development system of the employees in LAMDA-MODRA spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Elečková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 57 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v KNOTT spol. s r.o., Modra = Improvment proposal of recruiment and selection system in company limited KNOTT, Modra : Bakalárska práca
  Nunvář Jaroslav  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 50 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v banke = Draft of arrangements for improving the system of education and development of the employees in a bank : Bakalárska práca
  Kollárová Veronika  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v pCA Slovakia, s.r.o., Trnava = Proposal for development of education system employees in PCA Slovakia, s.r.o., Trnava : Bakalárska práca
  Brath Vladimír  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v BC TORSION spol. s r.o., Brezová pod Bradlom = Proposal of the measures for improvement of motivation system of employees in BC TORSION, s.r.o., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Sabová Valéria  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book