Search results

 1. Gamifikácia vývoja softvéru s využitím blockchainu
  Villár Viliam ; 070200  Lekavý Marián (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158991
  diplomová práca
  book

  book

 2. Automatizované plánovanie priemyselných procesov
  Benkovič Samuel ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110005
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Predvídanie priradenia riešiteľov úlohám v manažmente sotvérového projektu
  Brocková Barbora ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119207
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Využitie multiagentového prístupu pri riadení poľnohospodárskych strojov
  Gajdoš Michal ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119233
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
  Grega Jaroslav ; I  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering stabilization genetic algorithm genetický algoritmus stabilizácia genetické programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100992
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. RoboCup 3D simulovaná liga - nižšie schopnosti hráča
  Mešťaník Pavol ; I200  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 49 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering RoboCup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81361
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Automatizované plánovanie v e-turizme
  Lekeň Tomáš ; I200  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101027
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
  Košický Martin ; I300  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering RoboCup Chôdza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91251
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Rozšírenie metódy skrátenia harmonogramu o simuláciu jeho priebehu
  Prokop Jaroslav ; I200  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 63 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81376
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Využitie prístupov kompozície webových služieb v doméne turizmu
  Korduliak Robert ; I200  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 68 s
  tourism turizmus webové služby kompozícia informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71959
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book