Search results

Records found: 63  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu47348 dbp^"
 1. Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
  Podešva Rastislav ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 28.06.2021 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148219
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Posúdenie bezpečnosti prídavných látok v potravinách
  Mihelová Martina ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 18.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132121
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Rizikové organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkoch
  Balková Lívia ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 18.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132034
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokalite
  Božik Matej ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 18.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132143
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
  Petráš Ján ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132046
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov vo vybranom podniku
  Nevolný Radoslav ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132045
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zhodnotenie kvality ovzdušia v Trnavskom kraji
  Pocisková Petra ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132059
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Problematika korózie v rafinérskom priemysle a jej riešenia
  Škvarka Marián ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131999
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Nakladanie s nebezpečným zdravotníckym odpadom
  Krakovský Filip ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 21.06.2016 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132092
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Protikorózna ochrana materiálov ako prostriedok zníženia rizika
  Bednárová Dominika ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 21.06.2016 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131963
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.