Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu47348 ddp^"
 1. Preprava nebezpečných látok v špecifických podmienkach
  Nevolný Radoslav ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 29.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143537
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľov
  Balogh Ladislav ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 29.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144126
  diplomová práca
  book

  book

 3. Monitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu
  Petrášová Zuzana ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 29.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151873
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Božik Matej ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 29.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151338
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Petráš Ján ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 03.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143538
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Hodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Šúreková Denisa ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 04.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138498
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Monitoring kvality podzemných vôd
  Hajduová Erika ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 30.05.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126223
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Nové trendy zhodnocovania odpadov zo separovaného zberu
  Polonyi Dominik ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 29.05.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127031
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne
  Vávrovič Patrik ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 29.05.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127036
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
  Vajda Marek ; 065000  Michalíková Anna ; 065100 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 30.05.2016 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118324
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.