Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu47736 xcla^"
 1. Spôsob merania teploty v mieste pretvárania materiálu. The way of the temperature measurement in the place of material forming
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Marek Košťálová Miroslava ; M3000 Žatkovič Juraj ; M150
  FORM 2002 : . s.97-102
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Fyzikálny model dynamického tvárnenia. Physical model of dynamic forming
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.7-13
  tvárnenie fyzikálny model
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Skúmanie vybraných fyzikálnych parametrov s využitím fyzikálneho modelu dynamického tvárnenia. Investigation selected physical parameters with using of physical model formation
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : . s.171-177
  dynamické tvárnenie fyzikálne parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Príspevok k prenosu teplotnej stupnice z etalónu na prevádzkové meradlá
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Marek Miklešová Katarína Albrechtová Irena Krempaský Jozef
  Jemná mechanika a optika . Č. 7-8 (2001), s.247-248
  etalóny teplotná stupnica
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Some experiences with numerical solution of temperature scale
  Bača Jozef ; M150  Žatkovič Juraj ; M150 Bača Marek
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.172-175
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Skúsenosti s regresnými metódami pri spracovaní dát. Experience with regressian methods during the data elaboration
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Jozef ; M150 Bača Marek
  Forming 2001 : . s.249-252
  regresné metódy spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Príspevok k meraniu teplotného stavu tvárneného materiálu v procese tvárnenia. Contribution of the temperature measurements of shaped substance in proces of its forging
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Jozef ; M150 Bača Marek
  Akademická Dubnica 2001 : . s.279-281
  tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Úprava optického snímača k meraniu dráhy vykonanej razníkom pri pretváraní materiálu v zápustke. Adaptation of the optical path detector applied in die forming process
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Marek Tulis Silvester
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.367-371
  optický prijímač
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Energy determination of bits by high-speed power hammer
  Bača Jozef ; M150  Žatkovič Juraj ; M150 Bača Marek
  Proizvodstvennyje technologii : . s.121
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Spresnenie prenosu teplotnej stupnice z etalónu na prevádzkové meradlá. Improved transfer of temperature scale from standard to operating instrument
  Albrechtová Irena  Bača Marek Miklešová Katarína Žatkovič Juraj ; M150
  TRANSFER 2000 : . s.290-291
  teplotná stupnica prevádzkové meradlo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.