Search results

 1. Štruktúry pre nanorozmerné pamäte typu DRAM : dát. obhaj. 20.11.2012, č. ved. odb. 5-2-13
  Hudec Boris  Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 105 s AUTOREF. 2012, 19 s.
  Microelectronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64303
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Výskum vlastností materiálov pre pokročilé MOS štruktúry : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 18.12.2008
  Lupták Roman  Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2008 . - 119 s
  elektrotechnológie a materiály MOS štruktúry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príprava a štúdium vlastností tenkých vrstiev manganitov a heteroštruktúr izolant/manganit pripravených metódou MOCVD
  Pripko Mojmír  Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV, 2003 . - 111 s
  tenké vrstvy izolanty
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Elaboration par MOCVD a injection et caractérisation structurale et physique de superréseaux (La0,7Sr0,3MnO3/SrTio3)n = Príprava supermriežok (La0,7Sr0,3MnO3/SrTio3)n injekčnou MOCVD technikou a charakterizácia ich štruktúrnych a fyzikálnych vlastností : čis. ved. odboru 26-35-9 : Obhj. 06.09.2002
  Rosina Peter  Dubourdieu C. (Thesis advisor) Weiss F. (Thesis advisor) Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Grenoble : Institute Nationale Polytéchnique de Grenoble, 2002 . - 196 s
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book

 5. Príprava tenkých vrstiev vysokoteplotných supravodičov metódou MO CVD : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 25.05.1995 : Projekt Grant 188 / [aut.] řouc,Ján, Ing.; Škol. Takács,Silvester;Škol. Frölich,Karol
  Šouc Ján Ing  Takács Silvester (Thesis advisor) Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 105 s Autoref.1994,13 s
  elektrotechnológia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Príprava supravodiča Nb3Ge metódou CVD a štúdium jeho vlastností : Kand.diz.práca : V.odb. 26-01-9 : Obh. 15.09.1988 / [aut.] Frölich,Karol, Ing.; Škol. Poljak,František
  Fröhlich Karol  Poljak František (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 133 s : príl + Autoref.1988,18 s
  elektrotechnológia supravodiče
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book