Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu50330 avs^"
 1. Metodika odhadu návrhových maximálnych prietokov pomocou regionálnej frekvenčnej analýzy a jej overenie na vybraných povodiach Slovenska : Záverečná výskumná správa
  Kohnová Silvia ; V160  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií : 1. a 2. časť
  Turček Peter (Research team head) ; V150  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 463 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Geotechnické aspekty zvyšovania sypaných hrádzí
  Bednárová Emília (Research team head) ; V150  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 226 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku
  Malgot Jozef (Research team head) ; V150  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 218 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Regionalizácia maximálnych prietokov pre územie Slovenska na základe vybraných charakteristík povodí : Závarečná výskumná správa HZ 04-259-03
  Kohnová Silvia ; V160  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.