Search results

 1. Nanočastice zinku a ich možnosť aplikácie pri dezinfekcii vody
  Strunga Dominik ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2021 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=161267
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
  Baliová Katarína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136004
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Charakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikám
  Križanová Nikoleta ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132782
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz
  Cverenkárová Klára ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125819
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Stanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vode
  Ľachká Kristína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132735
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Mikrobiologická bezpečnosť čerstvých ovocných a zeleninových štiav
  Franko Tomáš ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132790
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Črevná mikrobiota a zdravie človeka
  Šuleková Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132761
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Monitoring prevalencie rezistentných baktérií v črevnom trakte ľudí
  Kislíková Karolína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132802
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Mikrobiálna rezistencia - problém dnešnej doby
  Perončík Martin ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132737
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Porovnanie výskytu koliformov a enterokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarniach odpadových vôd na Slovensku
  Bačová Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132812
  bakalárska práca
  book

  book