Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu50676 dbp^"
 1. Vplyv konštrukčného riešenia a prevádzky podávača kotla na dendromasu na emisie oxidu uhoľnatého
  Bálint Michal ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 13.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133148
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Využitie expanznej turbíny na modelovej regulačnej stanici zemného plynu
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  SJF ; 16.06.2014 ; 44

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107756
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Možnosti sekvestrácie oxidu uhličitého do formy nanoštruktúr zmesi plynu a vody
  Varhoľ Viliam ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 15.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100177
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vplyv vybraných parametrov na prenos tepla medzi potrubím plynovodu a jeho okolím v geologickej oblasti Záhorskej nížiny
  Poláková Zuzana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 15.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99454
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Možnosti využitia hydrátov pre prepravu a skladovanie zemného plynu pre rôzne technológie
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  SJF ; 16.06.2014 ; 44

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89544
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Ideový návrh vodíkovej technológie v systéme premeny energií z obnoviteľných zdrojov do foriem elektrickej a chemickej
  Turčák Maroš ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 15.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104255
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Ideový návrh systému sušenia obilnín s kogeneračnou jednotkou
  Valachy Peter ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 15.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100014
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Prenos tepla v solárnom kolektore. (Heat Transfer in solar collector) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováčik Martin ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 45 s
  solárny kolektor sálanie tepelný tok Solar collectors heat flux heat radiation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Prenos tepla medzi plynovodom a potrubím. (Heat transfer between gas pipeline and environment) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Salaj Michal ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 57 s
  prenos tepla plynovod heat transfer gas pipeline
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh ORC na výrobu elektriny a tepla z biomasy. (Concept of the ORC for producing heat and electric energy from biomass) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Fodor Peter ; J260  Antal Štefan (xxx) ; J270 Rajzinger Ján (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 41 s
  biomasa spaľovanie obnoviteľné zdroje energie biomass incenerate renewable resources
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book