Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu50676 ddp^"
 1. Projektový a konštrukčný návrh napájacej nádrže parnej kotolne
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 15.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh, optimalizácia a energetická bilancia systému zásobovania teplom a chladom
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 15.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133475
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Meranie a výpočet maximálneho obsahu vodnej pary v ZP v plynárenských sústavách
  Zöldová Anna ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112933
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vplyv zloženia ZP na energetickú náročnosť prečerpávacích kompresorov nasadených ako nástroj pre znižovanie sklenníkových emisií metánu
  Maslíková Katarína ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112942
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Aplikácia metódy riadenia údžby a inšpecií založenej na rizikách na 27 MW turbokompresorovej jednotke Cooper-Rolls spoločnosti Eustream.
  Uherčík Marek ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112930
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Využitie tepla z kogeneračných technológií v organických Rankineových cykloch rôznych teplotných úrovní
  Stasová Laura ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113656
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Citlivostná analýza fyzikálnych a geometrických parametrov pri meraní prietoku ZP clonovými meradlami
  Zorkócy Branislav ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112927
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Ideový návrh bioplynovej stanice porovnanie vybra-ných energetických vlastností plynov.(Ideological design of biogas station and gasses energy attributes comparison.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Koštialiková Ľubica ; J0060  Rajzinger Ján (xxx) ; J0060 Antal Štefan (Consultant) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 97 s
  biomasa bioplyn Bioplynová stanica kogenerácia kogeneračná jednotka renewable energy sources Bioga Combined heat and power Cogeneration unit
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book