Search results

 1. Finančná analýza vybraného priemyselného podniku = Financial analysis of selected industrial company : Diplomová práca
  Laffersová Júlia  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 92 s príl (1 CD-ROM)
  finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Cenová politika firmy orientovaná na sledovanie nákladov : Diplomová práca
  Kabátová Michaela  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenová politika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku : Diplomová práca
  Kadúc Miroslav  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 101 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Finančno-ekonomická analýza podniku : Diplomová práca
  Tollarovičová Eva  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančno-ekonomická analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Využitie spotových a termínových obchodov v Železiarňach Podbrezová, a.s. : Diplomová práca
  Votroubeková Karin  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 89 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment spotové obchody finančné trhy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza hodnotenia finančnej dôveryhodnosti podniku : Diplomová práca
  Nagyová Jana  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 77 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment analýza finančná
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku : Diplomová práca
  Polčová Jana  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 91 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vyhodnotenie možností financovania obstarania majetku priemyselného podniku : Diplomová práca
  Kubatková Zuzana  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 85 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Softvérovo podporovaný proces vymáhania pohľadávok : Diplomová práca
  Papp Zoltán  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 72 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza pre finančný trh : Diplomová práca
  Skovajsová Petra  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 101 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book