Search results

 1. Prístupy k rozvoju, meraniu a hodnoteniu intelektuálneho kapitálu podniku
  Horňák František ; M4000  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 1 (2006), s.54-61
  intelektuálny kapitál znalostné aktíva
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  (1) - článok
  article

  article

 2. Rozvoj intelektuálneho kapitálu. Intellectual capital development
  Horňák František ; M4000  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  intelektuálny kapitál aktíva znalostné majetok nehmotný
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 3. Rozvoj intelektuálneho kapitálu. Intellectual capital development
  Horňák František ; M4000  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 2 (2006)
  kapitál ľudský kapitál intelektuálny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 4. Význam a rozvoj intelektuálneho kapitálu podnikov
  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190 
  MOPP 2006 . s.264-274
  kapitál intelektuálny podniky kapitál ľudský
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Stanovenie licenčného poplatku
  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190 
  Finanční a logistické řízení - 2005 : . s.126-128
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 6. Intellectual property and intangible assets of company and its market valuations as the substantial part of firm market value
  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190 
  Radioelektronika, elektrotechnika, energetika. Tom 1 : . s.212
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article