Search results

 1. Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru
  Otajovičová Mária ; 065000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151872
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamiky
  Gabriš Ľubomír ; 061000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie výpočtovej termodynamiky pri analýze procesov precipitácie v austenitickej koróziivzdornej oceli
  Šumec Martin ; 061000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118143
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
  Moravcová Miroslava ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 183 . - 59s CD
  Engineering of Production Quality quality control solder kontrola kvality polyetyléntereftalát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99247
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Modelovanie termodynamických vlastností a fázových rovnováh vo vybraných druhoch plastov a komplexných kovových zliatin
  Lašček Lucia ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 66s CD
  Materials Engineering modelling thermodynamic properties plastics modelovanie plasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98913
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Application of differential scanning calorimetry in investigation of plastics and complex metallic alloys
  Škrobáková Ivana Sára ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 65s CD
  Materials Engineering complex metallic alloy polymers komplexné kovové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103437
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analysis of phase transformations in selected low-alloy steels by thermal and computational methods
  Köver Michal  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 78s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79821
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Tvorba termodynamickej databázy pre výpočet fázových rovnováh v systéme Ag-Ce-Sn : Diplomová práca
  Juhász Zoltán  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  analysis system spájky analýza systém materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75304
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza modelovania fázových rovnováh vo viaczložkových heterogénnych sústavách
  Kamocsai Imrich  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  binárne diagramy databáza database
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75351
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štruktúra a vlastnosti oxidových eutektických kompozitov
  Baranyai Szilárd  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  eutektické kompozity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75329
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book