Search results

 1. Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa
  Pašák Matej ; 061000  Čička Roman (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 27.04.2015 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : D-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102677
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Skúmanie štruktúry, mikroštruktúry a elektrických vlastností eutektických kompozitov Al2O3 - (Y2O3)ZrO2 pripravených riadenou kryštalizáciou : Dizertačná práca
  Čička Roman ; M1000  Trnovcová Viera (Thesis advisor) ; M210
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2004 . - 97 s príl (autoreferát)
  eutektické kompozity
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book