Search results

 1. Aparatúra na stanovenie minimálnej teploty iniciácie horľavých kvapalín a spôsob : prihláška patentu č. 8-2017, dátum podania prihlášky: 30.1.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 2.8.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: udelený platný patent č. 288794, dátum nadobudntia účinkov patentu: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Roman Čička
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Čička Roman ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/8-2017
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063800 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/7-2017
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book