Search results

 1. Kontrola a meranie parametrov závitu
  Juhás Adam ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 17.09.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165827
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábania
  Veverka Juraj ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148775
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému
  Holba Karol ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146370
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža
  Prílesan Matúš ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134571
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
  Matovič Samuel ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134258
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
  Miček Ján ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134253
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina
  Mendel Ivan ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134475
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh prípravku na polohovanie súčiastky
  Nemečkaj Ľubomír ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134582
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov
  Kováč Michal ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146556
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchu
  Šedovič Viliam ; 063000  Moravčíková Jana ; 063800 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book