Search results

 1. Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení / aut. Martin Hudec ; škol. Lea Rollová
  Hudec Martin ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (Thesis advisor)
  2018
  FAR ; Date of acceptation : 14.03.2018 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 119 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111427
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Architektonická podpora transformácie sociálnych služieb / aut. Eva Rusňáková ; škol. Lea Rollová
  Rusňáková Eva ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (Thesis advisor)
  2017
  FAR ; Date of acceptation : 29.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 106 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102359
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Bezbariérové navrhovanie zariadení na plavecký šport a rekreáciu
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária (Thesis advisor) ; A8180
  STU v Bratislave FA, 2003 . - 158 s
  architektúra bezbariérová bazény plavecké
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book