Search results

 1. Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia
  Leščinská Daniela ; 035000  Marko Ľubomír ; 035000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 30 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135190
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Lanchesterov model bojovej činnosti
  Gono Tomáš ; 035000  Marko Ľubomír ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 37 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125599
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Farmakokinetika
  Dashkin Denys ; 035000  Marko Ľubomír ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 33 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117328
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book