Search results

 1. Riadenie upínacích prípravkov otočného stola na robotickom pracovisku
  Kalus Matúš ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151893
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vývoj a implementácia systému sledovania výroby
  Lenkavský Richard ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151320
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag
  Fačková Miroslava ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143664
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Knižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC Simatic
  Bučány Patrik ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138546
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Expertný diagnostický systém
  Federič Pavol ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138535
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Projektovanie so zohľadnením rizík
  Žlnayová Martina ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126240
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Tvorba knižnice pre PLC Simatic na spracovanie referencií výrobkov
  Erős Viktor ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128108
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Automatizácia odoberacieho manipulátora pätkových lán
  Beník Jakub ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121931
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Regulácia vykurovacieho a klimatizačného systému rodinného domu
  Bošanský Jozef ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119004
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a implementácia softvéru pre podporu revízie technického stavu parogenerátorov
  Šimon Patrik ; 066000  Kopček Michal ; 066000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119358
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book