Search results

 1. Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
  Čabelka Patrik ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136855
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle
  Klema Filip ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136868
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Problematika zhúževnatenia krehkých materiálov
  Novák Tomáš ; 020050  Brusilová Alena (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99526
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vlastnosti a použitie konštrukčných keramických materiálov
  Kukula Jakub ; 020050  Brusilová Alena (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99288
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Mechanizmus opotrebenia kovových a keramických materiálov
  Sabóová Františka ; 020050  Brusilová Alena (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100215
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Moderné materiály v oblasti ložiskových uložení
  Závodný Miroslav ; J  Brusilová Alena (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 644
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials ceramics material bearing ložisko keramika mazanie materiál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90969
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Kompozitné materiály v automobilovom priemysle
  Gálik Patrik ; J  Brusilová Alena (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 644
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials automobile matrix material composite automobil matrica materiál kompozit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89602
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Keramické materiály v tribologických uzloch (Ceramic materials in tribological nodes) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Lukács Erik ; J0030  Brusilová Alena (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 45 s
  konštrukcia ložísk keramické ložiská bearings construction ceramic bearings
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Odolnosť keramických materiálov proti tepelným rázom (Thermal shock resistance of construction ceramics) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Petrenčík Peter ; J0030  Brusilová Alena (Opponent) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 54 s
  konštrukčná keramika vysokoteplotné aplikácie construction ceramics high temerature applications
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Hodnotenie základných charakteristík vybraných keramických materiálov (Valuation of basic features of choosen ceramics materials.)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Surový Martin  Brusilová Alena (xxx) ; J280 Gábrišová Zuzana (Opponent) ; J280
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 34
  mikroštruktúra tvrdosť Krehkosť strength microstructure brittleness
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book