Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu52710 dbp^"
 1. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby podnikovej stratégie v SAM HOLDING a.s. Košice = Draft of measures for improvement of the business strategy creation in SAM HOLDING, Inc. Košice : Bakalárska práca
  Sadloňová Dana  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  strategický manažment podniková stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby podnikovej stratégie v SOZAR s.r.o. Humenné : Bakalárska práca
  Pichoňský Pavol  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  podniková stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby finančnej stratégie v SLOVARM, a.s., Bratislava = Proposal measure for improved predicate financial strategy : Bakalárska práca
  Zemanová Dáša  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  finančná stratégia cash flow
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v MATEP spol. s r.o., Bratislava = A projection of measures for improvement of marketing mix in MATEP, spol s r.o., Bratislava : Bakalárska práca
  Zelnerová Lucia  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre zlepšenie spôsobu kalkulácie nákladov a ich použitia pri tvorbe cien v Hörle Tr?d s.r.o. Nitra = Proposal measures for advance of method of calculation of costs and their application in establishing of prices in Hörle Tr?d, Ltd Nitra : Bakalárska práca
  Viselka Andrej  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  kalkulácie ceny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej stratégie v CH-PRINT, a.s. Stará Turá = Project of measures for the expansion of marketing strategy in CH-PRINT, a.s. Stará Turá : Bakalárska práca
  Hrašna Michal  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v General Motors Southeast Europe Kft., Bratislava : Bakalárska práca
  Mihalovičová Zuzana  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v HORNET, spol. s r.o. Považská Bystrica = Arrangement application for marketing mix expanision of HORNET, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Mináriková Lenka  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD-ROM)
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Charakteristika podniku na základe SWOT - analýzy : Bakalárska práca
  Patka Dominik  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment SWOT analýza interná analýza podniku externá analýza podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Finančná analýza podniku PÍLA BREST, s.r.o. Brestovany : Bakalárska práca
  Štancová Hermína  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančná analýza podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.