Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu52710 xcla^"
 1. Personal strategy as tool for reaching long-term prosperity of company. Personálna stratégia ako nástroj na dosiahnutie dlhodobej prosperity podniku
  Knapová Dušana ; M190  Karkusová Zuzana ; M190
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.537-541
  personálna stratégia prosperita podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Automotive 2005. Satelitná konferencia CO-MAT-TECH STU MtF zameraná na automobilový priemysel, ktorá sa konala dňa 20.októbra 2005 pod záštitou MH SR
  Knapová Dušana ; M190  Karkusová Zuzana ; M190
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 1 (2006), s.33-34
  automotive priemysel automobilový
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Charakteristika vybraných metód kreativity pri riešení problémov používaných tvorivými pracovníkmi
  Karkusová Zuzana ; M190  Knapová Dušana ; M190
  MOP 2005 - 8. ročník mezinárodního semináře MOP 2005 : . s.103-106
  kreativita tvoriví pracovníci
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 4. Typológia environmentálne orientovaných stratégií. Types of environmentally oriented strategies
  Knapová Dušana ; M190 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.239-242
  environmentálne stratégie typológia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 5. Analýza externého prostredia pri tvorbe environmentálnej stratégie
  Knapová Dušana ; M190 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku . s.186-189
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  article

  article

 6. Podstata a metódy kreativity v medziľudských vzťahoch. Principle and methods of the creativity in human relations
  Karkusová Zuzana ; M190  Knapová Dušana ; M190
  Trendy v systémoch riadenia podnikov . s.CD
  kreativita medziľudské vzťahy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.