Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme PFS, a.s.=Proposal of the measures for improvement of motivation system of condition in PFS, a.s. : Bakalárska práca
  Michalčaková Adinka  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  motivácia motivačné teórie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme I.D.C. Lolly, s.r.o. = Proposal of measures for improvement of the employee incentive system in the IDC Lolly, Ltd. Company : Bakalárska práca
  Juroleková Andrea  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment motivačné teórie ľudský faktor
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme Wienerberger - Slovenské tehelne spol. s.r.o.= The suggestion of arrangements for improvement of system of motivation in Wienerberger - Slovenské tehelne spo. s.r.o. : Bakalárska práca
  Švedová Martina  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov vo firme Markob, spol. s r.o. = Design of arrangements for improving remuneration system in the company Markob, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Sopková Alena  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti DELPHI Slovensko, s.r.o. = Suggestion of steps for improvement adaptation process of new employees in Delphi Slovakia, Ltd. : Bakalárska práca
  Potúčková Miriam  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptačné procesy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne, a.s. = The Analysis of current situation of the adaptation process of employees in the joint stock company ENEL, Slovak Nuclear PowerStation : Bakalárska práca
  Chabreček Pavel  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo firme Strojstav Nové Mesto nad Váhom, a.s. : Bakalárska práca
  Mašán Daniel  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  motivačné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti Johnson Controls Trenčín, s.r.o. = The Proposal of Measures for Development of Employees Adaptation Process in Company Johnson Controls, Trencin s.r.o. : Bakalárska práca
  Ondrišáková Lenka  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v DURAS, s.r.o., Selec = Suggestion for improving of employee bonus system in Duras, s.r.o. Selec : Bakalárska práca
  Rekemová Monika  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v TOPOS Tovarníky, a.s. = The arrangements layout improving system of rewarding employees in the company TOPOS Tovarníky, s.c. : Bakalárska práca
  Krajčovič Juraj  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 63 s príl., 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book