Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v Cargo Slovakia a.s., Bratislava
  Bučko Ján  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52333
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava
  Šimková Beáta  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47175
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov vo firme Chladiace veže Bohunice s.r.o., Jaslovské Bohunice
  Trubač Ivan  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  stabilizácia personálny manažment fluktuácia stabilization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Problematika stabilizácie zamestnancov v súčasných podmienkach podnikateľskej praxe SR = The Points at Issue of the Employees Stabilization in Contemporary Enterpreneurial Practice Conditions of the Slovak Republic : Bakalárska práca
  Súčanská Eva  Školárová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  personálny manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zefektívnenie podnikového logistického systému vo firme VOLKSWAGEN Slovakia, a.s. Bratislava : Bakalárska práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004 . - 54 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book