Search results

 1. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54291
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch = Draf of the methodology of employee´s career management in middle and big companies : Dizertačná práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  profesijná kariéra riadenie kariéry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book