Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre uplatnenie metódy Six Sigma v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
  Lattová Veronika  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  Six Sigma Six Sigma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52944
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie manažmentu výroby a logistických procesov pre stroje Raster v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Srb Martin  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  production management efficiency material flow efektivita produktivita materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52292
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Finančné fungovanie priemyselných podnikov v trhových podmienkach : Bakalárska práca
  Seidlová Eva ; M4000  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004 . - 76 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančný manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book