Search results

 1. Prenos dát
  Róka Rastislav ; E070  Polec Jaroslav ; E070
  Bratislava : FEI STU, 2003 . - CD-Rom
  ISBN 80-227-1983-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 2. Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu I. : princípy kódovania obrazov
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana Oravec Miloš ; E240 Pavlovičová Jarmila ; E070 Vargic Radoslav ; E070
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2001 . - CD ROM, 194 s
  ISBN 80-227-1629-4
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Stochastické modely v telekomunikáciách 1
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana
  Bratislava : FABER, 1999 . - 128 s
  ISBN 80-968125-0-5
  stochastické procesy systémy prenosu dát Telekomunikácie číslicové spracovanie signálov systémy hromadnej obsluhy Markovove procesy matematické modely
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI12101
  FIIT1000
  book

  book

 4. Neurónové siete pre číslicové spracovanie signálov
  Polec Jaroslav ; E070  Oravec Miloš ; E240 Marchevský Stanislav
  Bratislava : FABER, 1998 . - 196 s
  ISBN 80-967503-9-9
  samoorganizujúce sa systémy neurónové siete číslicové spracovanie signálov učiace sa systémy spracovanie obrazu
  učebnica
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI8120
  FIIT1000
  book

  book

 5. Číslicové spracovanie signálov 2 / Aut. Rozinaj,Gregor a kol
  Rozinaj Gregor ; E070  Polec Jaroslav ; E070 Kotuliaková Jana ; E240 Podhradský Pavol ; E240 Marček Anton Marchevský Stanislav
  Bratislava : Vyd. FABER, 1997 . - 155 s
  ISBN 80-967503-5-6
  stabilizácia systémov diskrétne ortogonálne transformácie komomorfné systémy dvojrozmerné signály adaptívne algoritmy
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI10110
  book

  book

 6. Vybrané metódy kompresie dát / [aut.] Polec,Jaroslav; Pavlovičova,Jarmila; Oravec,Miloš
  Polec Jaroslav ; E070  Pavlovičová Jarmila ; E070 Oravec Miloš ; E240
  1.vyd.
  Bratislava : FABER, 1996 . - 158 s
  ISBN 80-967503-1-3
  kompresia dát kódovanie dát kódovanie obrazov hybridné kódovanie ortogonálne transformácie kompresia obrazov neurónové siete spracovanie dát kompresia dát
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI5100
  book

  book