Search results

 1. IWSSIP 99. 6th International workshop on systems, signals and image procesing : Proceedings. Bratislava, Slovakia. 2.- 4. June 1999
  Polec Jaroslav (Compiler) ; E070 
  Bratislava : FABER, 1999 . - 219 s
  ISBN 80-968125-7-2
  spracovanie signálov rozpoznávanie obrazov modulačné systémy kódovanie
  zborník
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. 5th International scientific conference of the fund of Jozef Murgaš for telecommunications joined with competion: proceedings : Bratislava, Slovakia. 2.- 3. June 1999
  Polec Jaroslav (Compiler) ; E070 
  Bratislava : Fond Jozefa Murgaša pre telekomunikácie n.f., 1999 . - 80 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy spracovanie signálov spracovanie obrazu
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Slovensko-Česká vedecká konferencia Fondu Jozefa Murgaša n.f. : Zborník. Bratislava, SR. 25.- 26. máj 1998
  Polec Jaroslav ; E070  Orgoníková Tatiana
  Bratislava : Fond Jozefa Murgaša pre telekomunikácie n.f., 1998 . - 80 s
  komunikačné systémy prenos dát spracovanie signálov telekomunikačné siete kódovanie obrazov kompresia dát
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book