Search results

 1. Building physics : Introduction to noise control and building acoustics
  Rychtáriková Monika ; V180 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 85 s
  ISBN 978-80-227-3041-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 2. Akustika v architektúre : Moderné metódy hodnotenia a posudzovania objektov z hľadiska priestorovej akustiky
  Rychtáriková Monika ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 72 s
  ISBN 978-80-227-3153-9
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  SVF1100
  Akustika v architektúre

  book