Search results

 1. Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : zborník príspevkov zo seminára. Kočovce, SR, 21. - 22. 1. 2014 elektronický zdroj
  Turček, Peter, (rec.) ; V150 Slávik, Ivan, (rec.) ; V150
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve 21 .- 22. 1. 2014 Kočovce, Slovenská republika, 21. - 22. 1. 2014
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - CD-ROM, 181 s.
  ISBN 978-80-227-4123-1
  zborník (príspevkov)
  (9) - článok
  book

  book