Search results

 1. Zhutňovanie zemín do zemných konštrukcií
  Koleňák Matúš ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107869
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Stabilitná analýza prekrytia skládky odpadov
  Kollárová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107843
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Stabilita svahov - stabilitná analýza zosuvu vyvolaného stavebnou činnosťou
  Rajkovics Dávid ; 010150  Slávik Ivan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100425
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Stabilita svahu - výpočet podľa medzných stavov a podľa stupňa bezpečnosti
  Hriva Jozef ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo stability stabilita medzné stavy stupeň bezpečnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99127
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Stabilita svahov - posúdenie stability hrádze popolového odkaliska
  Köszeghy Albert ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79819
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Zemné tlaky na pažiace konštrukcie - posúdenie oporného múru
  Kyseľ Vladimír ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management knowledge
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67475
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Zhutniteľnosť zemín
  Zlatinská Lenka  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76383
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zemné tlaky na pažiace konštrukcie
  Jambor Roderik ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  pažiaca konštrukcia inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76296
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Zhutniteľnosť zemín
  Očenášová Veronika  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76311
  bakalárska práca
  book

  book