Search results

 1. Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
  Dúbravka Adam ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164483
  diplomová práca
  book

  book

 2. Alternatívny návrh intenzifikácie odkaliska neaktívnych kalov
  Koleňák Matúš ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137651
  diplomová práca
  book

  book

 3. Stabilizácia zosuvného územia ohrozujúceho železničnú trať
  Gallusová Zuzana ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117560
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh založenia nitrifikačných nádrží ČOV v zložitých základových pomeroch
  Hriva Jozef ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117419
  diplomová práca
  book

  book

 5. Stabilitná analýza odkaliska rudných kalov - návrh opatrení predchádzajúcich vzniku havarijného stavu
  Köszeghy Albert ; 010150  Slávik Ivan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109418
  diplomová práca
  book

  book

 6. Sanácia poruchy hrádzového systému odkaliska vápenných kalov
  Kyseľ Vladimír ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering geology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100547
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh založenia výškovej budovy bytového domu v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
  Fillová Jana ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structures of Buildings výšková budova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94208
  diplomová práca
  book

  book

 8. Rovinné odkalisko vápenných kalov - alternatívny spôsob nadvýšenia
  Zlatinská Lenka  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  shear strength šmyková pevnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93982
  diplomová práca
  book

  book