Search results

 1. Geotechnické aspekty vodných stavieb : Pracovný seminár Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava,14.11.2008
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2008 . - CD-ROM
  video - CD Rom
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book