Search results

 1. Informačné technológie v odbornej jazykovej príprave vysokoškolského učiteľa
  Reháková Anna ; M330 
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa Pedagofická fakulta, 2008
  dizertačná práca
  book

  book