Search results

 1. Prijímací pohor vo firme Fremach Trnava, s.r.o. a v TRW Automotive Italia SRL, Body Control Systems Europe and Emerging Markets : Bakalárska práca
  Rigová Gabriela  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  interview personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62032
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Medzikultúrna komunikácia vo firme Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta : Bakalárska práca
  Hudáková Martina  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  interaction komunikácia kultúra interakcia personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62060
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Prijímací pohovor vo firme Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce : Bakalárska práca
  Smoleková Miroslava  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 52 s., CD-ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57890
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Prijímací pohovor do zamestnania = Job interview : Bakalárska práca
  Okrucká Marta  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 54 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Výberové konanie v podniku = Recruitment selection process in company : Bakalárska práca
  Fülemitsová Petra  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 59 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Podniková kultúra = Culture of company : Bakalárska práca
  Strečanská Júlia  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 49s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Hodnotenie pracovného prostredia podniku = Valuation of working atmosphere : Bakalárska práca
  Paparinská Henrieta  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 49s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Neverbálne správanie personalistu = Nonverbal behavior of personal manager : Bakalárska práca
  Rakúsová Mariana  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Rozmiestňovanie zamestnancov v Techklime spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom = Personnel placement in Techklima spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Babničová Mária  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  personálna práca
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Výberové konanie v ŽOS Trnava, a.s. = Selection of staff : Bakalárska práca
  Baranovičová Zuzana  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  výber zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book